Buiten gaan we naar Binnen....

U bent hier: Disclaimer

DisclaimerDisclaimer

Zorgvuldigheid
Roep! Coaching stelt de informatie op deze website met grote zorgvuldigheid samen en streeft naar actuele en foutloze informatie. Toch kunnen wij niet garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

De informatie, aangeboden op deze website, is bedoeld om de relatie tussen klant, dan wel bezoeker van de website en Roep! Coaching aan te vullen, niet te vervangen.

Aansprakelijkheid

Roep! Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat: als gevolg van het gebruik van informatie die Roep! Coaching  op deze website publiceert en / of informatie van sites waarnaar Roep! Coaching op deze site verwijst. 

Veiligheid
Alle informatie van bezoekers, die wordt verzameld op onze website, wordt slechts gebruikt voor de ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt voor het identificeren van individuele personen en wordt niet overgedragen aan een derde partij, tenzij vereist bij wet.

Copyright
Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Roep! Coaching worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. Aanvragen hiervoor kunnen worden gericht aan info@roep-coaching.nl

Wijzigingen
Roep! Coaching behoudt zich het recht voor om wijzingen aan te brengen in de disclaimer.